Обратно Доставка на хранителни продукти в заведения за социални услуги, по обособени позиции: 1.Дом за стари хора „Дълголетие”- кв. „Дървеница”; 2.Дом за стари хора „Горна баня”; 3.Дом за стари хора Зона Б-5; 4.Дом за слепи лица; 5.Дом за възрастни с умствена изостаналост, с. Подгумер; 6.Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Дъга”

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти в заведения за социални услуги, по обособени позиции:

1. Дом за стари хора „Дълголетие”- кв. „Дървеница”;

2. Дом за стари хора „Горна баня”;

3. Дом за стари хора Зона Б-5;

4. Дом за слепи лица;

5. Дом за възрастни с умствена изостаналост, с. Подгумер;

6. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Дъга”.

Процедурата е открита с Решение СО-РД-09-03-190/01.10.2013 г.

Цена на Документацията за участие - 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 18.10.2013г. , 16:00 часа Срок за подаване на оферти: 28.10.2013 г., 17:00 часа.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Публикувано на 7.11.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлагани цени на участниците в процедурата ще се състои на 11.11.2013 г., от 10:00 часа на ул. „Московска”  №33, Официална зала.

***

Публикувано на 26.02.2015 г.

Информация за изпълнението на договор - обособена позиция №4
Информация за гаранцията за изпълнение - обособена позиция №4