Назад

Доставка и инсталация на апаратура за отделение по образна диагностика и провеждане на обучение за работа с доставената апаратура

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталация на апаратура за отделение по образна диагностика и провеждане на обучение за работа с доставената апаратура”.

Процедурата е открита с Решение СО-РД-09-03-151/19.07.2013 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под уникален номер 00087-2013-0111.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 05.08.2013 г.

Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това на адрес: Столична община всеки работен ден на ул.”Париж” №3, стая №1, след издаването на фактура на ул. „Париж” №3, ет. 4, стая 405, и заплащането й в касата на ул.”Париж” №3, етаж 2, стая № 201.
Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч., а в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 ч.

Срок за подаване на оферти: 15.08.2013 г., 17:30 часа.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

***

Въпроси и отговори 1

***

Публикувано на 4.11.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлагани цени на допуснатите участници в процедурата ще се състои на 06.11.2013г. от 10:00 часа на ул. „Московска” №33, Официална зала.