Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка, инсталиране и конфигуриране на актуални версии на Novell продукти: 1 бр. Novell Open Enterprise Server и 300 бр. Novell Open Workgroup Suite”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка, инсталиране и конфигуриране на актуални версии на Novell продукти: 1 бр. Novell Open Enterprise Server и 300 бр. Novell Open Workgroup Suite”

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9010179, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

Образец №1;
Образец №2;
Образец №3;
Образец №4;
Образец №5;
Образец №6;
Образец №6-1.

***

С протокол № РД-09-02-331(1)/02.01.2013 г. е утвърдено класирането на участниците в настоящата обществена поръчка както следва:

1. „Контракс” АД