Назад

Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в Столична община

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка: „Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в Столична община”.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване: 16:00 часа на 5.03.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 15.03.2012 г.
Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

***

Публикувано на 03.05.2012 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за откритата процедура, ще се състои на 07.05.2012 г. от 13.30 ч. на ул. „Париж”№3, зала 109.