Заглавие Дата на публикуване
Извършване превоз в учебни присъствени дни на деца от район „Красна поляна” , кв. „Факултета” до „приемните” училища в районите „Възраждане” и „Овча купел” 19.12.2011
Доставка на 5 /пет/ броя скенери 08.12.2011
Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община – изграждане на общностен център „Слатина” 01.12.2011
Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община – изграждане на общностен център „Овча Купел” 01.12.2011
Ежемесечна дезинсекция и дератизация в Заведенията за социални услуги, Бюрата за социални услуги и дирекция „Социални дейности” 29.11.2011
Копиране и подвързване на документации за участие в процедури по ЗОП, Закона за концесиите и Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси 29.11.2011
Доставка на консумативи за копирна и разпечатваща техника използвана в Столична община по обособени позиции: 1.Консумативи (тонер касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет; 2.Консумативи за принтери в направление Архитектура и Градоустройство; 3.Консумативи за копирна и разпечатваща техника в дирекция Приходи и администриране на местни данъци и такси 28.11.2011
Одит на проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община 28.11.2011
Доставка на хранителни продукти в следните заведения за социални услуги по обособени позиции: 1. Дом за деца „П.Р. Славeйков”, ул. „Пиротска” №175; 2. Дом за деца „Св. Иван Рилски”, бул. „Цар Борис III” №128; 3. Дом за деца „Надежда”, жк. „Младост-1”; 4. Дом за деца, кв. „Драгалевци” 25.11.2011
Охрана на обекти на Столичната община, районни администрации, общински предприятия, инкасо и обекти на други общински структури, намиращи се на територията на гр. София по обособени позиции: 1. Обекти на Столична община, районни администрации, инкасо, подлез „Ротонда” и други общински обекти; 2. Обекти на дирекция „Социална дейност”; 3. Обекти на дирекция „Зелена система”; 4. Обекти на ОП „Гробищни паркове”; 5. Обекти общинска собственост – незавършено строителство; 6. Пунктове/отдели/ на дирекция „ПАМДТ”- физическа охрана и СОТ; 7. Охрана и транспортиране на парични средства от пунктове на дирекция „ПАМДТ” – Инкасо; 8. Общинско мероприятие „Парк-музей Врана”; 9. Обекти на общински предприятия – Зоологическа градина и Екоравновесие; 10. Обекти на дирекция „Здравеопазване” 25.11.2011