ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" 2014 - 2020

Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България

21.04.2017

Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022 – 2023

11.08.2022

Провеждане на застъпническа кампания за прилагането на Закона за българския жестов език на местно ниво

11.08.2022

Облачни е-услуги за администрацията

11.08.2022