Назад

Заместник-кметът на София доц. д-р Тодор Чобанов се срещна с кмета на Рубано, Италия

Заместник-кметът на Столична община доц. д-р Тодор Чобанов се срещна с кмета на Рубано, Италия, г-жа Сабрина Дони, и със заместник-кмета на Рубано – г-жа Стефания Донега. Ръководителите на двете общини обмениха опит как работят за пълноценна интеграция на граждани на трети страни. Макар и различни по размер и географско положение, София и Рубано имат сходни предизвикателства как улесняват достъпа до пазара на труда, до образование и жилища на легално пребиваващи хора с произход извън ЕС.

Срещата се състоя в рамките на проект ИНТЕГРА, финансиран от Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС, чийто водещ партньор е Асоциация за развитие на София. Повече за проекта можете да намерите на www.integra-eu.net.