Назад

Екипи на Столичен инспекторат извършиха над 50 проверки за източници на замърсяване на въздуха

 

В изпълнение на мерките, заложени в „Програма за управление качеството на атмосферния въздух на Столична община", екипи на Столичен инспекторат извършват проверки на обекти с потенциални източници на замърсяване. Тази седмица са проверени 33 строителни обекта, 21 автосервиза, пунктове за смяна на автомобилни гуми, ателие за тапицерски услуги. Извършени са 4 проверки на пунктове за изкупуване на отпадъци от хартия, картон, пластмаса съвместно с експерти от РИОСВ – София. Проверките включват начина на отопление и нерегламентирано горене на отпадъци.

Днес инспекторите съставиха и два акта за излизане на транспортни средства от строителен обект с непочистена ходова част.

Проверени са и 5 производствени обекта.За непочистена прилежаща територия са наложени две глоби.

Съставени са 4 акта за установени нарушения за горене на отпадъци на открито. Районите, в които са констатирани нарушенията, са „Младост“, "Триадица" и "Подуяне".