ДЕЙНОСТИ И СЪБИТИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ