Столична община сменя безплатно старите печки на 5000 софиянци
 

Акцията по смяната на отоплителните уреди ще продължи и през 2021 г., обещава зам.-кметът Десислава Билева

5 хиляди стари и неефективни отоплителни печки на твърдо гориво на домакинствата в София от догодина ще бъдат заменяни с нови, екологични алтернативи за отопление. Целта на безплатната подмяна е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици от битово отопление. Модернизацията се осъществява в изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

„На 20.05.2020 г. стартирахме кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проекта. Първоначално обявеният краен срок за подаване на формуляри за кандидатстване беше до 20.08.2020 г. Предвид обстоятелството, че периодът на кампанията попада в обхвата на летния сезон и в продължаваща ситуация на прилагани противоепидемични мерки, го удължихме с месец – до 18.09.2020 г. Така дадохме възможност повече хора да се включат в проекта“ – разказва зам.-кметът на София по екология Десислава Билева. Тя допълва, че до 18.09.2020 г. са подадени и обработени близо 5000 формуляра за кандидатстване.

„Важно е гражданите да са запознати и да се възползват от възможностите, които им предоставяме. Интересът беше голям и планираме инициативата да продължи и през следващата година. Така ще може да помогнем на хиляди столичани не само да живеят по-добре, но и да опазим околната среда и чистотата на въздуха в града ни“ – допълва Билева.