Назад

Заместник-кметът на Столична община Албена Атанасова посрещна Наталия Кенем

Заместник-кметът на Столична община Албена Атанасова посрещна  Наталия Кенем – заместник главен секретар на ООН в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Света Марина“.

С огромен интерес г-жа Наталия Канем се запозна с дейностите, които се изпъляват  в социалната услуга – рехабилитация със световния шампион по тай-чи и председател на федерацията по Ушу Петър Драгоев, ателие по цветарство и градинарство, кулинарна терапия, музикотерапия, арттерапия „Фабрика за чудеса“ и други.

Тя бе посрещната от потребители на Дневния център с национални носии, по стар български обичай – с питка, сол, мед и китка здравец, и остана впечатлена от вниманието към хората в нужда и социалната политика на Столична община.  

Посещението на заместник генералния секретар на ООН и изпълнителен директор на Фонда на ООН за населението – г-жа Наталия Канем е част от визитата ѝ в България.

На събитието присъства и заместник-министърът на труда и социалната политика – Надя Клисурска, гости и приятели.