Столичната община обявява сесия за програмно финансиране на проекти по Програмни приоритети за 2018 г. – Програма за развитие на физическото възпитание и спорта (2016 г. – 2020 г.)

Кандидатстващи институции – образователни институции (детски градини, училища), частни детски градини и училища, районни администрации и малки населени места, читалища, спортни клубове (СК), неправителствени организации (НПО), младежки организации.
Краен срок за представяне на проектните предложения – до 22 февруари 2018 г., 17.30 ч. в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33.
Пълният пакет от документи е публикуван в рубрика «Спорт и младежки дейности» https://www.sofia.bg/sport  Програми и проекти/ Програма за развитие на физическото възпитание и спорта

Важно!
В сградата на Столична община, ул. „Оборище” № 44, ет. 1, ще се проведе методическа среща/консултация за всички институции, желаещи да кандидатстват по Програмата:
- на 05 февруари 2018 г. от 13.00 часа – за детски градини;
- на 05 февруари 2018 г. от 15.00 ч. – за училища, районни администрации и малки населени места;
- на 06 февруари 2018 г. от 15.00 часа – за спортни клубове и организации, НПО, младежки организации.

Телефон и електронна поща за регистрация и участие в срещата:
- 02/ 946 11 18;
programasofia@abv.bg

За допълнителна информация и въпроси относно изисквания при кандидатстване с проектни предложения:
Невена Димитрова – старши експерт в дирекция ПИСТ
Мария Георгиева – главен експерт в дирекция ПИСТ