Назад

Фандъкова: Два големи сектора от столичната икономика не са включени в мерките за енергийни компенсации

Изработихме план за модернизация на „Топлофикация София“ с помощта на Американската агенция за търговия и развитие

"Вчера служебното правителство обяви мерките за компенсиране на бизнеса заради безпрецедентния ръст на цените на електрическата енергия. За съжаление, два големи сектора от столичната икономика на този етап не са включени в мерките за енергийни компенсации." Това заяви днес кметът на София Йорданка Фандъкова.

"По отношение на електричеството – това са двете транспортни дружества – „Метрополитен“ и „Столичен електротранспорт“, които търпят големи загуби от повишената цена на електрическата енергия.  Предполагам, че има и други общини, чиито дружества осигуряват публични услуги и се нуждаят от енергийна компенсация. Затова настояваме общинските дружества да бъдат включени в мерките за подпомагане на търговските дружества" – посочи също кметът Фандъкова.

По отношение на природния газ – на този етап отсъстват каквито и да е мерки за компенсиране на повишението на цената му. Това е основно гориво за немалка част от градския транспорт в страната, както и за топлофикационните дружества.

„Топлофикация София“ е най-големият потребител на природен газ в страната, който осигурява отопление на над 1 млн. души и вече търпи значими загуби от повишената цена на природния газ.

По думите на столичния кмет: „Затова искаме правителството да предвиди отделни мерки за компенсиране на цената на природния газ, така че да не се допусне ликвидна криза, която би се отразила директно на предприятията и на цялата енергийна система на страната.

Фандъкова посочи, че по-рано днес е имала среща с Председателския съвет на Столичния общински съвет, на която е запознала съветниците с финансовото отражение на ръста на цените на природния газ и на електричеството върху състоянието на тези три дружества.

Днес кметът Фандъкова е разговаряла и с министъра на енергетиката, който се е съгласил на среща, на която да обсъдят мерките за компенсация.

"Категорично, цената на парното в София не трябва да бъде повишавана. С това съм напълно съгласна с министъра на енергетиката и председателя на КЕВР" – подчерта кметът Фандъкова. Тя припомни, че: „Цената на парното за битовите потребители е определена на 1 юли тази година е с заложена цена на природния газ от 47,11 лв. за мегаватчас. Тази цена трябва да остане такава до края на годината, така че потребителите трябва да са спокойни. В същото време обаче цената, на която „Топлофикация“ купува природния газ, постоянно се увеличава. Повишението на цената на природния газ, на която дружеството купува от „Булгаргаз“, започна още от юли. За август тя е 57,6 лв., за септември вече е 69,4 лв., а от 1 октомври се очаква нова по-висока цена на природния газ. Това означава, че „Топлофикация София“ купува природен газ на почти двойно по-висока цена от тази, на която продава на своите клиенти топлинната енергия. Тази разлика в цената задължително трябва да бъде компенсирана от държавата и тази компенсация трябва да започне сега. В противен случай „Топлофикация София“, която е най-големият клиент на „Булгаргаз“, ще изпадне в безпрецедентна ликвидна криза и категорично няма да може да покрива задълженията си.“

Кметът Фандъкова заяви, че: „Нашето предложение е разликата между цената на природния газ, която дружеството заплаща, и цената, заложена в цената на топлинната енергия, да бъде покрита със средства от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

До момента, само за трите месеца – от юли до септември, разликата в цените е 11 млн. лв. Ако в петък КЕВР утвърди нова цена на природния газ за „Булгаргаз“, очакваме тази финансова дупка да нарасне с още 15 млн. лв. само за месец октомври.

"Няма да правя спекулации с цената на природния газ за ноември и декември, но очакванията на експертите са тя да продължи да расте. Това са два от месеците с най-голямо потребление на природен газ заради отоплителния сезон. Ако прогнозите на експертите за ръст се сбъднат, от разликата в цените за двата месеца очакваме допълнителна загуба от над 100 млн. лв." – посочи кметът.

Отделно перо в цената на топлинната енергия са увеличаващите се цени на въглеродните емисии. И при тях призната от КЕВР цена е чувствително по-ниска от пазарната в момента. Очакванията са до края на годината тази разлика да доведе до загуба от още 25 млн. лв.

„Топлофикация София“ в момента е натоварена с непосилна социална функция като запазва цената на парното. В тези тежки времена на ръст на инфлацията, дружеството запазва социално поносимите цени за гражданите. В същото време, то не може да бъде буфер, който самостоятелно да плати социалната политика на държавата. Това се случваше и до момента, но в много по-малки размери. Затова настояваме държавата да възстанови на дружеството преразхода, породен от увеличените цени на газа и емисиите. В противен случай ликвидната криза, в която „Топлофикация“ ще изпадне, ще се отрази на цялата система. Това се разбира и от министъра на енергетиката, с когото се надявам да намерим решение в най-кратки срокове. От една страна, върху „Булгаргаз“, задълженията към който няма да могат да бъдат изплащани, и респективно към БЕХ.

Фандъкова заяви също, че: „Намирам за крайно неприемливи исканията, лансирани до момента, Столична общината да осигури от общинския бюджет разликата в цените. Общината не може и не трябва да плати загуба, причинена от разликата между държавнорегулираните цени на топлинната енергия и на природния газ – това е държавна задача и държавата трябва да изпълни своя ангажимент.“

Йорданка Фандъкова информира също, че: „В последните 6 месеца с помощта на Американската агенция за търговия и развитие ние изработихме план за модернизация на „Топлофикация София“. Той е готов и предстои неговото внасяне за обсъждане в СОС. Планът включва изграждането на нови когенерационни мощности и инвестиции в топлопреносната мрежа, които ще гарантират неговата дейност през следващите 30 г. при спазване на всички екологични норми. В тези инвестиции общината не само може, но и трябва да участва. По отношение на ръста на цените на тока, настоявам общинските дружества „Метрополитен“ и „Столичен електротранспорт“ да бъдат включени в предприятията, които ще бъдат компенсирани от държавата. До края на годината очакваме от повишената цена на тока да бъде генериран преразход от около 4 млн. лв. Такъв е приблизително и преразходът за електроенергия за уличното осветление в София, очакван до края на годината.

Бизнесът трябва да бъде компенсиран, за да не се стига до рязко повишение на стоките за бита за гражданите. Но в плана за енергийни компенсации трябва да се включат и общинските дружества, които осигуряват публични услуги, без който гражданите не могат" – посочи кметът Фандъкова.

Кметът на София каза също, че: "Вероятно ще ме попитате дали има риск парното в София да спре – отговорът е не. Това беше изразено и от министъра на енергетиката. Проблемът е, че „Топлофикация“ няма да може да изплаща задълженията си към „Булгаргаз“. 

Тъй като Плана за възстановяване и устойчивост на България все още не е внесен, предлагаме отново да се обсъди предложението ни за включване на инвестиции за изграждане на когенерации в „Топлофикация София“.  Нашият план предвижда мощности, които да могат да преминат от работа на природен газ на работа с водород, когато това стане възможно, което напълно отговаря на т. нар. "зелен преход". Убедена съм, че тази инвестиция, ще бъде приета от Европейската комисия и ще бъде с огромен ефект не само за „Топлофикация София“, а и за енергийната сигурност на България" – заяви кметът Фандъкова.

Йорданка Фандъкова посочи също, че очаква позицията на Столичния общински съвет. На този етап със съветниците в Председателския съвет е постигнато съгласие, че заедно трябва да намерим решения, зад които да се обединим.