Назад

Национален форум "Актуални промени в социалното законодателство"

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 28 февруари 2019 г. от 13:30 ч. в хотел "Рамада", гр. София, ще се проведе Национален форум „Актуални промени в социалното законодателство“. Събитието се организира от Столична община и Националния алианс за социална отговорност в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане. Срещата е в отговор на формиралия се силен интерес към нормативните промените в социалната сфера и ще даде възможност да се обсъди от широк кръг специалисти инструментариумът, обхватът и практическото приложение на новите закони.

Във форума ще вземат участие зам.-министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова, зам.-кметът на Столична община г-жа Албена Атанасова, председателят на НАСО г-н Георги Георгиев, както и експерти от МТСП и АСП и специалисти от НАСО, както и директори и специалисти от социалните услуги в гр. София.

Очаква се на срещата да присъстват около 150 представители на общините в България, ангажирани със социалните дейности и услуги, както и представители на доставчиците и екипите на социални услуги от цялата страна.

Националната среща е с цел развитие на партньорството между всички заинтересовани страни в социалната сфера, по-ефективно планиране и реализиране на социалните политики и социална подкрепа за хората.

За повече информация:

Исидора Димова

Национален алианс за социална отговорност

тел.: 0882 122 722, email: info@naso.bg