Фандъкова: "Хората, които ползват социални услуги, ще ги оценяват и ще участват в разработването и развитието им"

"Хората, които ползват социални услуги, както и техните семейства,  ще  оценяват услугите и ще участват в разработването и развитието им. Това е заложено в подготвената Рамка за качеството на социалните услуги, предоставяни от външни доставчици в София." 

С тези думи  кметът  Йорданка Фандъкова  откри първия годишен форум на доставчиците на социални услуги на територията на Столичната община. Рамката е разработена от експерти на общината заедно с неправителствени организации и дава индикатори, с които да се оцени резултатът за отделния човек, като промяната на състоянието му, удовлетвореността и стъпки в промяната на живота му като цяло. Към настоящия момент на територията на Столична община функционират 79 социални услуги, от които 46 са ориентирани към децата и 33 – за възрастни хора. 45 от тях се управляват от Столичната община, а 34 – от неправителствени организации.  

"Убедена съм, че през следващите години иновациите не само в България, но и в Европа ще бъдат насочени към социалната сфера, здравеопазването и превенцията, към решения за компенсиране на различни дефицити на хората, в търсене и създаване на продукти, които да улеснят общуването и да гарантират активното им включване в социалния живот и в трудовия пазар" – каза още столичният кмет Фандъкова.  "Столичният общински  съвет прие програма за финансиране на социални иновации. Първите проекти ще бъдат реализирани през следващата година" – допълни още Фандъкова.

Кметът даде пример и с две иновативни практики, които се реализират през тази година. Центърът за социална рехабилитация и интеграция за кучета водачи ще обучава кучета, които да помагат на деца, страдащи от диабет. Разкрит беше и Център за социална рехабилитация и интеграция за подпомагане и професионална подкрепа на деца с онкохематологични заболявания.

На събитието присъстваха  зам.-министърът  на труда и социалната политика Росица Димитрова,  изпълнителният  директор на Агенция за хора с увреждания Минчо Коралски, директорът на Държавна агенция за закрила на детето  Лилова и зам.-кметът на Столичната община Албена Атанасова.