Обратно Работна междуведомствена среща обсъжда координацията при природни бедствия

В Столична община със заповед на кмета на София е сформирана Работна междуведомствена група във връзка с актуализация на Плана за защита при бедствия и стратегия за намаляване на риска.

На срещата присъстват представители на 24-те районни администрации, на БЧК, на СДВР, на ГД Пожарна безопасност и защита на населението, РИОСВ, на Българска академия на науките, на Военна академия "Г. С. Раковски".

Директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" Красимир Димитров направи презентация за реакцията при различни природни бедствия. "Важна е добрата координация между институциите и районите по места", посочи Димитров.

Актуализацията на плана се извършва във връзка с промени в законодателството и ще бъде внесен в Столичния общински съвет.