Обратно Проведе се учение за реакция при възникване на авария в ПС за питейна вода "Бистрица"

В него участваха отговорните звена към Столична община, „Софийска вода“ и МВР

 

"Софийска вода" АД, дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община и специализирани структури на МВР и СД "Пожарна безопасност  и защита на населението" проведоха днес тренировка за спасителна операция и евакуация при възникване на различни видове аварии и инциденти. Учението се проведе на територията на Пречиствателната станция за питейна вода "Бистрица".

Бе демонстрирано извеждане и долекарска помощ на обгазен служител, евакуация на служители на станцията, потушаване на пожара, обезвреждане на съмнителен пакет и изнасяне на системата за управление на Станцията, за да се обезпечи непрекъснатост на контрола на водоснабдяването към столицата. Показано бе как дистанционно продължават да се управляват процесите в пречиствателните съоръжения, за да се гарантира непрекъсваемост на водоснабдяването и гарантиране на качеството на подаваната вода към града. В учението се включиха екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, както и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община по направление „Финанси и здравеопазване“.

„Видяхме на практика тренировка и много добър синхрон между институциите: "Софийска вода", Столична община, МВР и Пожарните служби“ – коментира зам.-кметът на София Дончо Барбалов.

„Тези тренировки „на сухо“ са неотменна част от аварийните планове в "Софийска вода“ АД, дружество, управляващо критична инфраструктура на столицата. Те са необходими, тъй като през Пречиствателната станция за питейна вода "Бистрица" минава най-голямото количество вода за столичани и обектът е от изключителна важност за сигурността на града. На територията на станцията се съхраняват и опасни химикали. Симулацията на всички тези действия показва готовността и координацията между отговорните структури при възникване на застрашаваща здравето или живота ситуация“ – обясни изпълнителният директор на „Софийска вода“, част от Веолия – Васил Тренев.

„Екипите на всички институции показаха бързи, координирани и адекватни действия. Това ни дава спокойствие, че в непредвидена ситуация ще успеем да реагираме незабавно и да предотвратим по-големи опасности“ – допълни Иво Кръстев – директор „Сигурност“ в „Софийска вода“, част от Веолия.