Обратно Обновена е сградата на читалище "Възраждане – 1928" в район "Подуяне"

Сградата на народно читалище "Възраждане – 1928" на ул."Подуянска" е изцяло обновена. Кметът на София Йорданка Фандъкова провери обекта заедно с кмета на район "Подуяне" Ева Митова.

Ремонтът е извършен със средства, предоставени от бюджета на Столична община чрез Столичния общински приватизационен фонд.

Изпълнени са мерки по конструктивно укрепване на сградата и повишаване енергийната ефективност на сградата. Извършени са ремонтни работи по възстановяване на настилки, стенни и тавански покрития, покривни покрития. Предвижда се и обновяване на околното пространство.