Тази вечер започва измиването на основни улици в район „Подуяне“

Тази вечер ще започне измиването на основни улици в район „Подуяне“, които бяха обработени с пясък след разливане на битум, с който са били запълнени пукнатини миналата есен. Измиването ще започне от 22 часа, за да не се затруднява движението.

"На фирма „ДЛВ“ налагаме санкция 100% от размера на месечната поддръжка за улиците в района" – заяви кметът на София Йорданка Фандъкова.

Освен това като част от санкцията фирмата ще извърши за своя сметка цялостно преасфалтиране на ул. „Тодорини кукли“, която е една от ключовите улици в „Подуяне“. Обработките по почистването на битума и измиването също са за сметка на същата фирма, която изпълнява текущите ремонти в района.

Дейностите по миене на основни улици и булеварди в район „Подуяне“ ще се извършат поетапно. Ще се мият следните улици и булеварди: ул. „Тодорини кукли“ от ул. “Александър Екзарх“ до ул. “Витиня“; ул. „Макгахан“; ул. „Васил Кънчев“; участък от бул. „Владимир Вазов“; участък от ул. “Резбарска“; ул. “Поп Грую“; ул. “Поручик Георги Кюмюрджиев“; ул. “Видини кули“; ул. “Ген. Липранди“; бул. “Кн. Ал. Дондуков“ – от моста "Чавдар" до ул. “Кракра“.

Движението на пътни превозни средства ще се затваря поетапно, като ще бъдат пропускани автомобилите на живущите.

Организацията на дейностите ще се извърши от екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“.