Още две детски градини ще се отопляват със зелена енергия

Подмяна на отоплителните инсталации и изграждане на геотермални системи ще бъде направено в две детски градини на територията на район „Кремиковци“. Сградите на детските градини са на ДГ № 94 „Детски свят” в гр. Бухово и ДГ № 58 „Слънчево утро”, кв. Челопечене, район „Кремиковци“.

След решение на Столичен общински съвет на 9.09.2021 г. Столична община ще кандидатства с проектно предложение за изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешно-отоплителни инсталации в двете детски градини на територията на район „Кремиковци” по Процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Предвижда се в съществуващите сгради на двете детски градини да бъдат изградени термопомпени инсталации от типа „земя – вода”, както и реконструкция на вътрешно-отоплителната инсталация. Слънчеви колектори ще бъдат монтират с цел осигуряване на топлата вода.

Използването на екологични, алтернативни източници за отопление ще намали режийните разходи в детските заведения. Енергия от възобновяеми източници гарантира екологично отопление и допринася за качеството на въздуха в район, където повечето домакинства използват твърдо битово гориво.

Реализирането на проекти, свързани с производство на "зелена" енергия, са приоритет в работата на кмета на София Йорданка Фандъкова във връзка с климатичните промени и подобряване качеството на въздуха. На територията на София са монтирани соларни панели на над 20 детски градини, в 2 училища, а в 7 сгради на детски градини са изградени термопомпи, които произвеждат енергия от възобновяеми енергийни източници.