Обратно Нова камила в Столичния зоопарк

Столичният зоопарк се сдоби с ново екзотично животно – двугърбата камила Леми. Животното идва в София от унгарския зоопарк „Веспрем“ по линия на международния зоопарков обмен. У нас Леми ще живее в общо смесено местообитание с камилата Пешо и стадо камерунски миникози на площ от 1 000 кв. м.

Настаняването на животните в местообитания е модерен начин на отглеждането им в зоопарковете, който им предоставя условия на живот, максимално близки до тези, в естествената им среда. Към момента в Столичния зоопарк има обособени още две смесени местообитания: експозицията на тревопасните животни, в която заедно живеят ръждиви кенгура и патагонски мари, и Езерото за водоплаващи птици, в което съжителстват екземпляри от различни видове водоплаващи птици – поен лебед, ням лебед, черен лебед, лебедоподобна гъска, белобуза гъска, розов пеликан, зеленоглава патица и други. Плановете за развитие на Столичния зоопарк са насочени към планиране и групиране на животните в местообитания по географски райони.