Обратно Мобилeн събирателен пункт ще функционира в райони „Красна поляна“, „Илинден“ и „Възраждане“

Събирателен пункт – на 11 май 2018 (петък) от 8:30 до 14:30 часа

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

- живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
- лакове и бояджийски материали;
- домакински препарати и химикали;
- мастила и замърсени опаковки;
- фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Пунктът ще бъде разположен на ул. „Пиротска“ и бул. „Константин Величков“, до парк "Света Троица".

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Както знаете, Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на София за седма поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на страницата на "БалБок" във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).  

Прилагаме График на Мобилния събирателен пункт за 2018 г. и електронна листовка 2018.

Благодарим Ви за активната подкрепа.

Листовка
График