Обратно Зам.-кметът на СО по дигитализация Генчо Керезов е избран за Иноватор на седмицата от глобална фондация на Bloomberg

 

Глобалната мрежа на градовете на фондация Bloomberg Philanthropies определи Генчо Керезов, зам.-кмет на Столична община по дигитализацията, за Иноватор на седмицата. Керезов е и един от 52-мата глобални лидери тази година, които биват разпознати от световната мрежа за иновациите в управлението на София.

"Този резултат идва с активното участие на фондацията в подкрепа на дигиталната трансформация на София и с неуморната работа на целия ми екип в Innovative Sofia" – споделя той.

Столична община е първият град в ЕС, който приема изпреварващи действия да извърши таксономичен анализ на бъдещите инвестиции през призмата на ESG стандарта за въздействие на инвестициите им върху екологичната среда, социалните фактори и доброто управление.

Стратегията за дигиталната трансформация на София касае 7-годишен период. Все повече ще има възможности за европейско финансиране в сферата на иновациите и дигитализацията. Един от основните проекти в стратегията е този за т.нар. „дигитален двойник“ на София. Той се реализира съвместно със Софийския университет и Института GATE и представлява събирането на всички цифрови данни за столицата в един 3D модел, в който да се извършват симулации на различни процеси. По този начин ще могат да се взимат решения за промени в града.

Общината работи над редица проекти за подобряване на средата, сред които управлението на качеството на въздуха, умни комунални услуги, електронна система за смяна на адреса и др. Те се извършват от български компании. Целта е успешните проекти след това да се мултиплицират, скалират и пренесат в други градове като готови и напълно функционални разработки. В рамките на Програмата „Пясъчник за иновации“ те се подпомагат с минимално финансиране от страна на общината.