ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Нова серия български банкноти с номинална стойност 100 лева

Българската народна банка пуска в обращение нова серия банкноти. Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазват без съществени изменения спрямо банкнотите, които са в обращение. Промените в банкнотите от новата серия произтичат основно от въвеждането на нови защитни елементи.

Първата банкнота от новата серия е с номинална стойност 100 лева, емисия 2018 г., и е в обращение от 28 декември 2018 г. като законно платежно средство.

Банкнотите с номинална стойност 100 лева, емисия 2003 г., остават в обращение заедно с новите банкноти, емисия 2018 г.

 

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ:

Презентация на банкнотата

Плакат

Информационна дипляна за банкнотата:
      на български език
      на английски език

Видео