НОВОИЗГРАДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Нова ДГ за 6 групи

Местоположение:
Район „Лозенец“, м. „Кръстова вада“

Описание:
Нова детска градина за 6 групи (4 градински и 2 яслени).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.

Нова сграда за 10 групи – филиал към ДГ № 76

Местоположение:
Район „Младост“, ж.к. „Младост – 4“

Описание:
През 2018 г. е открита нова детска градина за 10 групи (7 градински и 3 яслени).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.

 

Нова сграда за 4 групи – филиал към ДГ № 160

Местоположение:
Район „Витоша“, кв. "Драгалевци", ул. „Кумините“ № 3

Описание:
През 2018 г. е открита нова сграда за 4 групи (3 градински и 1 яслена) към ДГ № 160 „Драгалевци“ (бивше ОДЗ № 160 „Здравец“).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.

 

Нова ДГ № 161 "Ласка"

Местоположение:
Район "Овча купел", кв. 20, кв. "Овча купел", ул. "Маестро Кънев" № 29

Описане:
През 2015 г. е открита нова детска градина № 161 "Ласка" за 8 групи (6 градински и 2 яслени).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба, както и с плувен басейн.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 161 са изградени 8 нови детски площадки и са изпълнени вертикална планиравка и озеленяване.

Нова Втора Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“

Местоположение:
Район „Триадица”, ул. „Траянова врата“ № 26

Описание:
През 2011 г. е открита нова сграда на Втора АЕГ „Томас Джеферсън“. Гимназията разполага с всички необходими класни стаи, кабинети, помещения и оборудване съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена достъпна среда.
В двора на училището са изградени футболно, баскетболно и волейболно игрище и са обособени спортни зони за часове по физкултура и спорт на открито. Изпълнена е вертикална планировка и озеленяване на двора.

Ново 84-то ОУ „Васил Левски”

Местонахождение:
Район „Панчарево”, с. Герман, ул. „Патриарх Герман” № 81А

Описание:
През 2015 г. е открита нова сграда на 84-то ОУ, разполагаща с всички необходими помещения за провеждане на учебни и спортни занимания съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки по енергийна ефективност и е осигурена достъпна среда.
В двора на училището е изградена многофункционална спортна зала, 2 баскетболни игрища, едно игрище за волейбол и народна топка и спортна площадка за минифутбол и хандбал. Изпълнена е вертикална планировка и озеленяване.
През 2016 г. новата сграда на 84-то ОУ е обявена за „Сграда на годината”.

Ново 65-то ОУ „Кирил и Методий”

Местонахождение:
Район „Искър”, с. Бусманци, ул. „Просвета” № 16

Описание:
През 2010 г. е открита нова триетажна сграда за начално училище, разполагаща с всички необходими помещения и оборудване за провеждане на пълноценен учебен процес съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена достъпна среда.
В двора на училището е изградена многофункционална спортна площадка за минифутбол и хандбал. Изпълнена е вертикална планировка и озеленяване.

Нова ДГ № 180 „Зайченцето бяло”

Местоположение:
Район "Панчарево", с. Герман, ул. „Патриарх Герман” № 81А

Описание:
През 2014 г. е открита нова детска градина за пет групи (една яслена и четири градински).
Детската градина  разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора са изградени 5 детски площадки и една спортна площадка, изпълнена е вертикална планировка и озеленяване.
През 2015 г. детската градина е обявена за „Сграда на годината”.

Нова Експериментална ДГ № 3 „Детелина” – филиал

Местоположение:
Район „Панчарево”, с. Казичене, ул. „Хан Крум” № 2

Описание:
През 2011 г. е открита нова детска градина (филиал на ДГ № 3) за две градински групи.
Филиалът на детската градина  разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на филиала на ДГ № 3 са изградени 2 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

Нова ДГ № 3 „Детелина”

Местоположение:
Район „Панчарево”, с. Казичене, ул. „Христо Ботев” № 2

Описание:
През 2009 г. е открита нова детска градина  (основна сграда на ДГ № 3) за четири градински групи.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на детската градина ДГ № 3 са изградени 4 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 27 резултата.