ПРОГРАМА "ВАКАНЦИЯ" – лято 2020 г.
 

Ваканционни форми и инициативи през лято 2020 г.

 ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ  (15.06.2020 - 15.07.2020 г.)
 
Район ''Банкя'' Район ''Искър'' Район ''Младост'' Район "Подуяне''
Район ''Витоша'' Район ''Красна поляна'' Район ''Надежда'' Район ''Сердика''
Район ''Връбница'' Район ''Красно село" Район ''Нови Искър'' Район ''Слатина''
Район ''Възраждане'' Район ''Кремиковци" Район ''Оборище'' Район ''Средец''
Район ''Изгрев'' Район ''Лозенец'' Район ''Овча купел" Район ''Студентски''
Район ''Илинден'' Район ''Люлин'' Район ''Панчарево'' Район ''Триадица''

 


Безплатни занимания със свободен достъп за деца и ученици от град София (22 юни – 31 юли 2020 г.)Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“, в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР) – Спортна школа – София, Център за подкрепа на личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование – София и Национални спортни федерации за втора поредна година организират Програма „Ваканция“.

Инициативата включва свободен и безплатен достъп до разнообразни занимания по различни видове спорт, туризъм както и други занимания по интереси за периода 22 юни до 31 юли 2020 г. включително. Предназначена е за деца и ученици от 6 до 18 години.

ВАЖНО: Дейностите, включени в Програмата, ще се организират и провеждат при съобразяване със срока на извънредната епидемиологична обстановка и при спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени със заповеди на министъра на здравеопазване и министъра на младежта и спорта.

В тази връзка е необходимо задължително предварително записване.