ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

ИЗП.ДИРЕКТОР/
УПРАВИТЕЛ

КОНТАКТИ

"ДКЦ – 2 – София" ЕООД

ул. "Хан Крум" № 1

д-р Димитър Драгиев

тел: 029872747
e-mail:gmateeva@abv.bg

"ДКЦ – 3 – София" ЕООД

ул. "Искър" № 22

д-р Валентина Христова

тел: 029865024
e-mail:dcc3@gbg.bg

"ДКЦ – 5 – София" ЕООД

ул. "Акад. Стефан Младенов" № 8

д-р Вихрен  Заяков

тел: 028682013
e-mail:dcc5_sofia@abv.bg

"ДКЦ – 6 – София" ЕООД

ул. "Коньовица" № 65

д-р Васил Стояновски

тел: 028223071
e-mail:toboia@abv.bg

"ДКЦ – 7 – София" ЕООД

бул. "Кн. Мария-Луиза" № 191

д-р Антонио Тонев

тел: 029310186
e-mail:tonev_dkc@abv.bg

"ДКЦ – 8 – София" ЕООД

ж.к. "Надежда", бул. "Хр. Силянов" № 77

д-р Слави Славчев

тел: 029382717
e-mail:dcc8@gmail.com

"ДКЦ – 11 – София" ЕООД

ул. "Цар Симеон" № 145

Татяна Евтимова

тел: 028310046
e-mail:dkc11@abv.bg

"ДКЦ – 12 – София" ЕООД

ж.к. "Люлин",
ул. "Кореняк" № 17

д-р Васил Василев

тел: 028246148
e-mail:dkc12.sofia@abv.bg

"ДКЦ – 13 – София" ЕООД

ул. "Димитър  Хаджикоцев" № 20

д-р Райна Божкова

тел: 029630483
e-mail:dkc13@abv.bg

"ДКЦ – 14 – София" ЕООД

ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

д-р Милен  Димов

тел: 029521546
e-mail:dkc14@abv.bg

"ДКЦ – 15 – София" ЕООД

ул. "Никола Габровски" № 20

Ани Христов

тел: 028624946
e-mail:dkc_15_sofia@abv.bg

"ДКЦ – 16 – София" ЕООД

кв. "Ботунец", ул. "Ив. Шонев" № 2

д-р Йоана Георгиева-Пенева

тел: 024651844
e-mail:dkc16@abv.bg

"ДКЦ – 17 – София" ЕООД

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 108

д-р Константин Петров

тел: 029441174
e-mail:dkc17@abv.bg

"ДКЦ – 18 – София" ЕООД

ул. "Емануил Васкидович" № 51

д-р Ивайло Попов

тел: 029450445
e-mail:info@dcc18.com

"ДКЦ – 20 – София" ЕООД

бул. "Ген. Ст. Тошев" № 15 – 17

 Любка Асенова

тел: 029557225;
e-mail:lubka1@abv.bg

"ДКЦ – 22 – София" ЕООД

ул. "Николай Коперник" № 9

д-р Лили Иванова

тел: 028929859
e-mail:upravitel@22dkc.com

"ДКЦ – 24 – София" ЕООД

ж.к. "Надежда", ул. "Ген. Н. Жеков" № 3

д-р Силвия Лазарова

тел: 028981201
e-mail:dkc_24@abv.bg

"ДКЦ – 25 – София" ЕООД

ж.к. "Младост ІІІ", бул."Св. Преображение" № 20

д-р Стефан Карамфилов 

тел: 029767555
e-mail:dkc25@abv.bg

"ДКЦ – 28 – София" ЕООД

ул. "Илия Бешков" № 1

д-р Лъчезар Янкулов

тел: 029790822
e-mail:dkc_28@abv.bg

"ДКЦ – 29 – София" ЕООД

 ул."Г. Измирлиев" № 8

д-р Росица Спасова

тел: 028590117
e-mail:dkc29@abv.bg

"ДКЦ – 30 – София" EООД

ж.к. "Обеля 2"

д-р Цветан  Недялков

тел: 028341615
e-mail: няма

"ДЦ – 2 – София" ЕООД

бул. "Кн. Мария-Луиза" № 191

д-р Георги Зографски

тел: 028033951
e-mail:dent.C2@abv.bg

"МЦ – 9 – София" ЕООД

ул. "Христо Батанджиев" № 60

няма

тел: 029367556

"МЦ – 31 – Н. Искър" ЕООД

гр. Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” № 121

д-р Анелия Мишева

тел: 029917364
e-mail:va63@abv.bg

Център за психично здраве "Проф. Н. Шипковенски" ЕООД

ул. "Екзарх Йосиф" № 59

д-р Ана Попова-Върбанова

тел: 029816061
e-mail: cpz_ns@abv.bg

"Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД

ул. "Георги Измирлиев" № 8

д-р Ася Данчева-Атанасова

тел: 029581725
e-mail: dermdisp@abv.bg

"Спец. болница за активно лечение на онкологични заболявания "Проф. д-р Марин Мушмов" ЕООД

бул. "Андрей Сахаров" № 22

д-р Борислав Димитров

тел: 029753950
e-mail:sbaloz.sofia-grade@mail.bg

"Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Бухово" ЕООД

гр. Бухово,
ул. "Стефан и Велко" № 1

д-р Дора Велева

тел: 029942316
e-mail: sbdplr_buhovo@abv.bg

"Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Кремиковци" ЕООД

кв. "Ботунец",
ул. "Васил Левски" № 2

д-р Цветанка Зафирова

тел: 029943319
e-mail:Botunetc@abv.bg

"Специализирана болница за рехабилитация на детска  церебрална парализа – Света София" ЕООД

бул. "Възкресение" № 1В

доц. д-р Иван Чавдаров

тел: 029208061;
e-mail: hospital_fin@cpcenresof-bg.com

"Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Панчарево" ЕООД

кв. "Панчарево",
ул. "Кокалянско ханче" № 1

д-р Андрей Андреев

тел: 029923170
e-mail: sbdplr_pancharevo@abv.bg

"I спец. акушеро-гинекологична болница за активно лечение – "Св. София" ЕАД

ул. "Михалаки Ташев" № 2

д-р Константин  Маленов

тел: 028220583
e-mail: info@1agb.com

"II спец. акушеро-гинекологична болница за активно лечение – "Шейново" ЕАД

ул. "Шейново" № 19

д-р Румен Велев

тел: 029433141
e-mail: hospital@sheynovo-ag.eu

"I многопрофилна болница за активно лечение – София" ЕАД

бул. "П. Евтимий" № 37

доц. д-р Цветомир Димитров

тел: 029883782
e-mail: director@upmbal-sofia.com

"II многопрофилна болница за активно лечение – София" ЕАД

бул. "Христо Ботев" № 120

доц. д-р Стефан Узунов

тел: 029158340
e-mail: secondmbal@abv.bg

"IV многопрофилна болница за активно лечение – София" ЕАД


бул. "Македония" № 38

д-р Аркади Иванов

тел: 029521474
e-mail: mbal4@abv.bg

"Многопрофилна болница за активно лечение "Княгиня Клементина" – София" ЕАД

бул. "Ген. Столетов" № 67 А

д-р Борил Петров

тел: 029268105
e-mail: director.vmbal@gmail.com

 

Последна актуализация: 06.02.2024 г.