ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

ИЗП.ДИРЕКТОР/
УПРАВИТЕЛ

КОНТАКТИ

"ДКЦ – 2 – София" ЕООД

ул. "Хан Крум" № 1

д-р Димитър Драгиев

тел:029872747
факс:029872747
e-mail:gmateeva@abv.bg

"ДКЦ – 3 – София" ЕООД

ул. "Искър" № 22

д-р Валентина Христова

тел:029865024
факс:029831032
e-mail:dcc3@gbg.bg

"ДКЦ – 5 – София" ЕООД

ул. "Акад. Стефан Младенов" № 8

д-р Вихрен  Заяков

тел:028682013
факс:028682013
e-mail:dcc5_sofia@abv.bg

"ДКЦ – 6 – София" ЕООД

ул. "Коньовица" № 65

д-р Васил Стояновски

тел:028223071
факс:028223173

e-mail:toboia@abv.bg

"ДКЦ – 7 – София" ЕООД

бул. "Кн. Мария-Луиза" № 191

д-р Антонио Тонев

тел:029310186
факс:029315001
e-mail:tonev_dkc@abv.bg

"ДКЦ – 8 – София" ЕООД

ж.к. "Надежда", бул. "Хр. Силянов" № 77

д-р Слави Славчев

тел:029382717
факс:028378613
e-mail:dcc8@gmail.com

"ДКЦ – 11 – София" ЕООД

ул. "Цар Симеон" № 145

Татяна Евтимова

тел:028310046
e-mail:dkc11@abv.bg

"ДКЦ – 12 – София" ЕООД

ж.к. "Люлин",
ул. "Кореняк" № 17

д-р Васил Василев

тел:028246148
факс:028245148

e-mail:dkc12.sofia@abv.bg

"ДКЦ – 13 – София" ЕООД

ул. "Димитър  Хаджикоцев" № 20

д-р Райна Божкова

тел:029630483
факс:028665997
e-mail:dkc13@abv.bg

"ДКЦ – 14 – София" ЕООД

ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

д-р Милен  Димов

тел:029521546
факс:029521363

e-mail:dkc14@abv.bg

"ДКЦ – 15 – София" ЕООД

ул. "Никола Габровски" № 20

Ани Христов

тел:028624946
факс:028688082
e-mail:dkc_15_sofia@abv.bg

"ДКЦ – 16 – София" ЕООД

кв. "Ботунец", ул. "Ив. Шонев" № 2

д-р Йоана Георгиева-Пенева

тел: 024651844
факс:029943435
e-mail:dkc16@abv.bg

"ДКЦ – 17 – София" ЕООД

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 108

д-р Константин Петров

тел:029441174
факс:
e-mail:dkc17@abv.bg

"ДКЦ – 18 – София" ЕООД

ул. "Емануил Васкидович" № 51

д-р Ивайло Попов

тел:029450445
факс:029450445
e-mail:info@dcc18.com

"ДКЦ – 20 – София" ЕООД

бул. "Ген. Ст. Тошев" № 15 – 17

 Любка Асенова

тел:029557225;
факс: няма
e-mail:lubka1@abv.bg

"ДКЦ – 22 – София" ЕООД

ул. "Николай Коперник" № 9

д-р Лили Иванова

тел:028929859
факс:
e-mail:upravitel@22dkc.com

"ДКЦ – 24 – София" ЕООД

ж.к. "Надежда", ул. "Ген. Н. Жеков" № 3

д-р Силвия Лазарова

тел:028981201
факс:028960109
e-mail:dkc_24@abv.bg

"ДКЦ – 25 – София" ЕООД

ж.к. "Младост ІІІ", бул."Св. Преображение" № 20

д-р Стефан Карамфилов 

тел:029767555
факс:028750052
e-mail:dkc25@abv.bg

"ДКЦ – 28 – София" ЕООД

ул. "Илия Бешков" № 1

д-р Лъчезар Янкулов

тел:029790822
факс:029791307
e-mail:dkc_28@abv.bg

"ДКЦ – 29 – София" ЕООД

 ул."Г. Измирлиев" № 8

д-р Росица Спасова

тел:028590117
факс:
e-mail:dkc29@abv.bg

"ДКЦ – 30 – София" EООД

ж.к. "Обеля 2"

д-р Цветан  Недялков

тел: 028341615
факс: няма

e-mail: няма

"ДЦ – 2 – София" ЕООД

бул. "Кн. Мария-Луиза" № 191

д-р Георги Зографски

тел: 028033951
факс:028325057
e-mail:dent.C2@abv.bg

"МЦ – 9 – София" ЕООД

ул. "Христо Батанджиев" № 60

няма

тел:029367556

"МЦ – 31 – Н. Искър" ЕООД

гр. Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” № 121

д-р Анелия Мишева

тел:029917364
факс:029917289
e-mail:va63@abv.bg

Център за психично здраве "Проф. Н. Шипковенски" ЕООД

ул. "Екзарх Йосиф" № 59

д-р Ана Попова-Върбанова

тел: 029816061
факс:029818166
e-mail: cpz_ns@abv.bg

"Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД

ул. "Георги Измирлиев" № 8

д-р Ася Данчева-Атанасова

тел:029581725
факс:029582707
e-mail: dermdisp@abv.bg

"Спец. болница за активно лечение на онкологични заболявания "Проф. д-р Марин Мушмов" ЕООД

бул. "Андрей Сахаров" № 22

д-р Борислав Димитров

тел:029753950
факс:029753950
e-mail:sbaloz.sofia-grade@mail.bg

"Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Бухово" ЕООД

гр. Бухово,
ул. "Стефан и Велко" № 1

д-р Дора Велева

тел:029942316
факс:029942416
e-mail: sbdplr_buhovo@abv.bg

"Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Кремиковци" ЕООД

кв. "Ботунец",
ул. "Васил Левски" № 2

д-р Цветанка Зафирова

тел:029943319
e-mail:Botunetc@abv.bg

"Специализирана болница за рехабилитация на детска  церебрална парализа – Света София" ЕООД

бул. "Възкресение" № 1В

доц. д-р Иван Чавдаров

тел:029208061;
факс:028281441
e-mail: hospital_fin@cpcenresof-bg.com

"Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Панчарево" ЕООД

кв. "Панчарево",
ул. "Кокалянско ханче" № 1

д-р Андрей Андреев

тел:029923170
факс:029923407
e-mail: sbdplr_pancharevo@abv.bg

"I спец. акушеро-гинекологична болница за активно лечение – "Св. София" ЕАД

ул. "Михалаки Ташев" № 2

д-р Гергана Коларова

тел:028220583
факс:029207113
e-mail: info@1agb.com

"II спец. акушеро-гинекологична болница за активно лечение – "Шейново" ЕАД

ул. "Шейново" № 19

д-р Румен Велев

тел:029433141
факс:029442718
e-mail: hospital@sheynovo-ag.eu

"I многопрофилна болница за активно лечение – София" ЕАД

бул. "П. Евтимий" № 37

доц. д-р Цветомир Димитров

тел:029883782
факс:029804515
e-mail: director@upmbal-sofia.com

"II многопрофилна болница за активно лечение – София" ЕАД

бул. "Христо Ботев" № 120

доц. д-р Стефан Узунов

тел:029158340
факс:029314024
e-mail: secondmbal@abv.bg

"IV многопрофилна болница за активно лечение – София" ЕАД


бул. "Македония" № 38

д-р Аркади Иванов

тел:029521474
факс:028519211
e-mail: mbal4@abv.bg

"Многопрофилна болница за активно лечение "Княгиня Клементина" – София" ЕАД

бул. "Ген. Столетов" № 67 А

д-р Борил Петров

тел: 029268105
факс: 028325073
e-mail: director.vmbal@gmail.com

 

последна актуализация: 05.06.2023 година