ПРЕЗ 2023 ОТКРИХМЕ:

 • Нова ДГ № 131, „Флора“, кв. Манастирски ливади, район „Триадица“, с 8 групи;
 • Нова ДГ № 150, жк. „Люлин- 3“, район „Люлин“ с 10 групи;
 • След преустройство в ДГ № 177 „Лютиче“, район „Подуяне“- 4 нови групи;
 • Нова сграда на ДГ № 24, ул. "Царевец" № 34, район "Надежда" за 6 групи;
 • В ДГ № 104 „Моят свят“, район „Оборище“, адрес ул. „Чумерна“ № 15, предстои разкриването на две нови яслени групи;
 • Нова ДГ № 190 в район „Студентски” за 15 групи.

ПРЕЗ 2024 ПРОДЪЛЖАВА:

СТРОИТЕЛСТВОТО НА 17 НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ:

 • Изграждане на нова детска градина за 6 групи, УПИ II, кв. 32,  м. "Горна баня", район "Овча Купел" - 6 групи;
 • Нова ДГ за 4 яслени и 4 градински групи, УПИ II - за детски комбинат, кв. 76, м. "Красно село - Стрелбище", бл. 32, район "Триадица" - 8 групи;
 • Преустройство на дом за деца и младежи от 3-18 г. с умствена изостаналост и смяна на предназначението детска градина и кухня, с оборудване и обзавеждане в УПИ III, (ПИ с идентификатор 68134.4332.58), кв.2, м. "кв. Карпузица", район "Овча Купел" - 7 групи;
 • Изграждане на нова детска градина в УПИ III, кв. 45, за 4 групи, с. Мировяне, район "Нови Искър" - 4 групи;
 • Изграждане на нова сграда за 3 групи, в УПИ XII, кв. 58, м. "Бояна" по плана на гр. София, район "Витоша" - 3 групи;
 • Надстрояване с един етаж на част от сграда за 1 градинска група и преустрйство на етаж за 1 яслена група в ДГ № 23 "Здраве", ул. Майор Ю. Гагарин" 14-16, район "Изгрев" - 3 групи;
 • Смяна на предназначение, реконструкция и преустройство на бивше ОДЗ 29 за 6 групи, кв. 17, до бл. 47, ж.к. "Младост 1", район "Младост" - 6 групи;
 • Инженеринг - проектиране и изграждане на нов корпус (допълнителни групи и салон за спорт) - пристрояване към съществуваща сграда на ДГ № 118 "Усмивка", УПИ I, кв. 187а, м. "Орландовци-Малашевци", район "Сердика" - 3 групи;
 • Надстрояване с 1 етаж на част от същ. Двуетажна сграда за 2 градински групи и изграждане на физкултурен салон в ДГ № 49 "Радост", район Изгрев - 2 групи;
 • Разширение на ДГ № 30 "Радецки", ул. "Никола Габровски" №26, УПИ II, кв. 15, м. "Дианабат", район Изгрев - 4 групи;
 • Пристройка за физкултурен салон и 2 нови градински групи и цялостно обновяване на дворно пространство на ДГ № 141 "Славейкова поляна", район "Лозенец" - 2 групи;
 • Разширение на ДГ № 108 "Детско царство" - филиал - изграждане на нова сграда за 4 градински и 2 яслени групи, топла връзка, физкултурен салон и медицински помещения - здравен кабинет и изолационно помещение, УПИ I - 620, кв. 39, по плана на град София, ж.к. "Дружба 1", район "Искър" - 6 групи;
 • Пристройка за 2 групи на ДГ № 75 "Сърчице", в УПИ VI - 161 - за детско заведение, м. "ж.к. Младост 1а", район "Младост" - 2 групи;
 • Разширение за две нови групи на ДГ № 193 "Славейче", район "Лозенец" - 2 групи;
 • Изграждане на нова детска градина за 7 групи, УПИ I, кв. 15, м. "Карпузица", район "Витоша" - 7 групи;
 • Изграждане на детска градина в ПИ 68134.1932.2144, УПИ VI - за училище с актова зала и детско заведение, кв. 6, м. "Манастирски ливади запад", район "Витоша" - 4 групи;
 • Детска градина за 12 групи, плувен басейн, физкултурен и музикален салон в УПИ I - за ОДЗ, кв. 38, м. "ж.к. Обеля - 1, район "Връбница" - 12 групи.