ПРЕЗ 2019 ПРОДЪЛЖАВА:

СТРОИТЕЛСТВОТО НА 7 НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ:

•   строителство на една нова ДГ – м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“;
•   разширения на 3 ДГ – ДГ № 60, кв. „Княжево“, ДГ № 37, кв. „Павлово“, район „Витоша“ и ДГ № 12, район „Студентски“;
•   реконструкции и разширения на 3 сгради на ДГ, изградени от етернитови плоскости – ДГ № 135, кв. „Курило“, район „Нови Искър“, ДГ № 96, район „Искър“, ДГ № 124, район „Красно село“.

И ОЩЕ:

•   разширение на I АЕГ и 112. ОУ, район „Оборище“ – етап 1б;
•   изграждане на физкултурен салон към 37. СУ, район „Люлин“;
•   изграждане на физкултурен салон към 176. ОУ, район „Нови Искър“;
•   изграждане на пристройка за физкултурен салон и учебни кабинети към 64. ОУ, район „Витоша“;
•   изграждане на пристройка за физкултурен салон и класни стаи към 175. ОУ, район „Връбница“;
•   изграждане на пристройка с 9 класни стаи и санитарен възел към 63. ОУ, район „Надежда“;
•   изпълнение на проект: изграждане (основен ремонт) реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на столична община“, ОПРР 2014 – 2020 г.

ПРЕЗ 2019 СТАРТИРА:

СТРОИТЕЛСТВОТО НА 8 НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ:

•   строителство на 3 нови ДГ:
       м. „Манастирски ливади“, район „Триадица“;
       кв. „Овча купел“, район „Овча купел“;
       м. „Горна баня“, район „Овча купел“;
•  разширения и реконструкции на 5 сгради на ДГ – ДГ № 20, район „Подуяне“, ДГ № 36, район „Искър“, ДГ № 31, район „Люлин“, ДГ № 30, район „Изгрев“ и ДГ № 16, район „Студентски“.

И ОЩЕ:

•  изграждане на 3-етажен учебен корпус към 28. СУ, район „Красна поляна“;
•  изграждане на столова и кухня към 104. ОУ, район „Триадица“;
•  възстановяване на плувен басейн и физкултурен салон в 30. СУ, район „Възраждане“;
•  изграждане на физкултурен салон към 100. ОУ, район „Сердика“;
• изграждане на многофункционални спортни зали в 6 училища – райони „Красно село“, „Младост“, „Студентски“, „Витоша“ и „Люлин“.


КАКВО ПОСТИГНАХМЕ ПРЕЗ 2018 г.:
(Изтегли презентацията)
 

СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Въведени в експлоатация 5 нови сгради на детски градини в  районите:

•   „Младост“ – нова ДГ за 10 групи;
•  „Витоша“ – разширение на ДГ № 160, кв. „Драгалевци” и преустройство на старо боянско училище;
•  „Красно село“ – разширение на ДГ № 134 с изграждане на нов физкултурен салон и логопедични кабинети;
•   „Люлин“ – реконструкция на ДГ № 35, етап 2.

НОВИ 18 ГРУПИ – 430 МЕСТА


СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВИ  ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДОВЕДЕ ДО:

ПРЕОДОЛЯН НЕДОСТИГ НА МЕСТА:

•   ЗА ГРАДИНСКИ ГРУПИ –  в 15 района на Столична община:  „Средец“, „Възраждане”, „Оборище“, „Сердика“, „Подуяне“, „Изгрев“, „Илинден“, „Надежда“, „Искър“, „Младост“, „Люлин“, „Връбница“, „Кремиковци“, „Нови Искър“ и „Панчарево“;

•   ЗА ЯСЛЕНИ ГРУПИ – в районите  „Нови Искър”, „Кремиковци“
 

СВЕДЕН ДО МИНИМУМ НЕДОСТИГ:

•   ЗА ГРАДИНСКИ ГРУПИ –  в районите „Възраждане“, „Сердика“, „Младост“, „Студентски“ и „Банкя“;

•   ЗА ЯСЛЕНИ ГРУПИ – в район „Панчарево“


ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В ОБЩИНСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

•   завърши разширението на I АЕГ и 112. ОУ, район „Оборище“ – етап 1а;
•   завърши изграждането на нов корпус към 149. СУ, район “Овча купел“ – физкултурен салон, кабинети, класни стаи;
•   завърши ремонта на училищния двор на 164. ГПИЕ и 129. ОУ, район „Оборище”;
•   ремонтни дейности в 24 училища и 24 детски градини – основни ремонти, реконструкции, обновявания, внедряване на мерки за енергийна ефективност, създаване на достъпна среда.