ПРОГРАМА „СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ“

График за мониторинг

февруари – юни 2022 година