Публично обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

07.01.2019

Декларации/молби по чл. 23/24 на НОАМТЦУПСО

01.10.2018

Решение № 666 по Протокол № 59 от 13.09.2018 г. на СОС (Доклад рег. № СОА18-ВК08-7539/19.06.2018 г.) за именуване на безименна улица в гр. Нови Искър, местност „Мезевица” с името „Горски рай”

21.09.2018

Решение № 665 по Протокол № 59 от 13.09.2018 г. на СОС (Доклад рег. № СОА18-ВК08-9439/26.07.2018 г.) за именуване на улица на територията на Район „Витоша” с името „Радослав Мавър”

21.09.2018

Aнкетно проучване на потребностите от работна сила

16.08.2018

Решение № 379 по Протокол № 55 от 14.06.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица в с. Панчарево - район "Панчарево", Столична община

22.06.2018

Решение № 345 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица на територията на Столична община - район "Банкя"

08.06.2018

Решение № 343 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица на територията на Столична община - район "Банкя"

08.06.2018

Решение № 342 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица в с. Казичене - район "Панчарево"

08.06.2018

Решение № 341 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица на територията на район "Слатина"

08.06.2018