Aнкетно проучване на потребностите от работна сила

16.08.2018

Решение № 379 по Протокол № 55 от 14.06.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица в с. Панчарево - район "Панчарево", Столична община

22.06.2018

Решение № 345 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица на територията на Столична община - район "Банкя"

08.06.2018

Решение № 343 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица на територията на Столична община - район "Банкя"

08.06.2018

Решение № 342 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица в с. Казичене - район "Панчарево"

08.06.2018

Решение № 341 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица на територията на район "Слатина"

08.06.2018

Решение № 340 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица на територията на район "Слатина"

08.06.2018

Решение № 307 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица на територията на район "Банкя"

28.05.2018

Решение № 306 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г. на СОС за именуване на улица на територията на район "Витоша"

28.05.2018

Решение № 305 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г. на СОС за именуване на улица в район "Триадица" на името на д-р Харалан Попов

28.05.2018