Решение № 126 по Протокол № 29 от 25.02.2021 г. на СОС (Доклад рег. № СОА20-ВК08-14207/1/16.02.2021 г.) за преименуване на улична отсечка от бул. „Рожен“, започваща от осова точка (О.Т.) 15 (между кв. 14 и кв. 5 по плана на м. „Илиянци“ и м. „Илиянци-запад“), през О.Т. 14 (между кв. 14 и кв. 24 по плана на м. „Илиянци“), през О.Т. 148, О.Т. 2Д, О.Т. 16В до О.Т. 16А ( между кв. 5Б, кв. 5А и кв....

10.03.2021

Решение на Министерски съвет № 875/26.11.2020 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за обект: „Изграждане на трасе от железопътната линия София – Драгоман, участък гара Волуяк – гара Петърч от км 9+200 до км 21+275"

16.02.2021

Покана за обществено обсъждане на Проектобюджет 2021 на Столична община

21.01.2021

Приеми на административните ръководители на Столична община в дигитална среда

11.01.2021

Актуализиран списък на спортни обекти, общинска собственост, които са предмет на управление и разпореждане за 2020 г.

02.12.2020

Обществено обсъждане на намерение на Столична община за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиална улична мрежа на гр. София“

30.11.2020

Приключи обновяването на 113. СУ „Сава Филаретов”

25.11.2020

Приключи обновяването на 123. СУ „Стефан Стамболов”

25.11.2020

Приключи обновяването на 57. Спортно училище „Св. Наум Охридски” и 147. ОУ

25.11.2020

Приключи обновяването на ДГ № 42 „Чайка”

24.11.2020