Заповед за приемане на граждани и организации в приемните дни на кмета на СО, председателя на СОС, секретаря и зам.-кметовете на СО и директорите на дирекции

20.02.2018

Решение № 77 по Протокол № 47 от 08.02.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица на територията на Район „Банкя” от о.т.65, о.т.73, о.т.63, о.т.67, о.т.72 между кв.10 и кв.16, кв.17 м. в.з. „Бели брег”, гр. Банкя с името „Христо Траянов”

16.02.2018

Решение № 76 по Протокол № 47 от 08.02.2018 г. на СОС за именуване на улица, продължение на булевард „Андрей Ляпчев”, район Младост

16.02.2018

Решение № 73 по Протокол № 47 от 08.02.2018 г. на СОС за именуване на улица на територията на СО - Район „Овча купел” между кв. 219 и кв. 221 по плана на м. „стар кв. 12а и част от кв. 23”

16.02.2018

Решение № 18 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г. на СОС за промяна на наименованието на 22 Средно училище „Георги Стойков Раковски” в 22 Средно езиково училище „Георги Стойков Раковски” и ПГИЧЕ „Свети Методий” в 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий”

02.02.2018

Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища на територията на район "Връбница" – Столична община

13.12.2017

Решение № 750 по Протокол № 43 от 09.11.2017 г. на СОС за именуване на улица на територията на район "Нови Искър", с. Войняговци с името "Прелозите"

17.11.2017

Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища

07.11.2017

Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища на територията на район "Връбница"

07.11.2017

Решение № 709 по Протокол № 42 от 26.10.2017 г. на СОС за именуване на улици в район "Красна поляна" с имената "Баня", "Лютика" и "Производствена"

03.11.2017