Заповед № СОА18-РД09-396/26.04.2018 г. на кмета на Столична oбщина за изменение и допълнение на Заповед № СОА17-РД09-622/19.06.2017 г. относно предоставяне на функции по ЗУТ, ЗУО, ЗУЗСО и по НИЕТИЗСГСТСО и НПОРИМДЕРДТСО

27.04.2018

Решение № 171 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за наименуване на безименни улици в с. Желява, район „Кремиковци” – Столична община

28.03.2018

Решение № 170 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица, находяща се в с. Войнеговци, СО – район „Нови Искър”, с името „Слънчева”

28.03.2018

Решение № 169 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на улица на територията на район „Витоша”

28.03.2018

Решение № 168 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на улица на територията на район „Витоша”

28.03.2018

Решение № 167 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица в СО – Район „Триадица”, м. „Южен парк II част”

28.03.2018

Решение № 166 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на улица на територията на Район „Триадица” – СО

28.03.2018

Решение № 165 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за преименуване на спирки на градския транспорт

28.03.2018

Решение № 110 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица на територията на район „Витоша” – СО

02.03.2018

Решение № 109 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица на територията на район „Триадица” – СО

02.03.2018