Ръководството на Столична община кани столичната общественост на 29.08.2023 г. (вторник) на публично обсъждане на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2022 г. ​​​​​​​и Проекта за бюджет на Столична община за 2023 г.

21.08.2023

Инвестиционно предложение: "Изграждане на търговски комплекс, офиси, складове и трафопост" в район "Връбница", с възложители  „Прайм маркет“ ЕООД, „Маркал – Валентина Димитрова“ ЕТ, „Софконсулт“ ЕООД, „Българска енергетика“ АД и „Месокомбинат Балкан“ ЕООД

17.08.2023

Заповед на министъра на МРРБ за разрешение Агенция „Пътна инфраструктура“ да изработи проект за изменение на ПУП-ПП, за обект: "Модернизация на път 1-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 45+977.45 до км 48+611.93, в землището на с. Мрамор, Столична община, с оглед реализацията на Пътен възел при км 48+460 на АМ „Европа“

09.08.2023

Решение № 776 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет за поправка на техническа грешка в Решение № 588 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. на СОС при именуване на безименна улица в с. Лозен на територията на Район „Панчарево“ - Столична община

07.08.2023

Решение № 775 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в с. Герман на територията на Район „Панчарево“ - Столична община

07.08.2023

Решение № 774 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в с. Бистрица на територията на Район „Панчарево“ - Столична община с името „Калугерово ливаде“

07.08.2023

Решение № 773 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в с. Мърчаево, Район “Витоша” с името „Ирина Чмихова“

07.08.2023

Решение № 772 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на жилищен комплекс на територията на Район “Витоша” с името „Речен парк“

07.08.2023

Инвестиционно предложение: „Връзка на Втори метродиаметър с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията София-Кюстендил, поземлено трасе с дължина 817.94 м”, с възложител „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД

01.08.2023

Покана до заинтересованите страни за номиниране на представители за участие в Комитета за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите” 2021 – 2027

26.07.2023