Инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1604.1667, район „Студентски“, Столична община, с възложител „ГЕРКОМ“ ЕООД

14.05.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на нова площадка за дейности с неопасни отпадъци“ в част от поземлен имот с идентификатор 35239.6109.2, с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община, с възложител „МАРКЕТ РЕЙС“ ООД

14.05.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на шест жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 32216.2371.89, с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община, с възложител А. Цанков

09.05.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради с изгребни ями и подземен гараж“ в поземлен имот с идентификатор 55419.6701.3298, район „Панчарево“, гр. София, Столична община, с възложител „ЕВРОПРЕСТИЖ КОНСТРАКШАНС“ ООД

09.05.2024

Решение № 168 по Протокол № 9 от 25.04.2024 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улици в район „Люлин“ с имената на основатели на ротарианското движение в България и на защитници на българските евреи в годините на Втората световна война

08.05.2024

Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район” за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11530509/16.08.2017 г., чрез съществуващи водовземни съоръжения, тръбен кладенец „ТК1 - ЕС ЕН БИ-МАЛАШЕВЦИ,СОФИЯ“

02.05.2024

Инвестиционно предложение за „Инсталиране на линия за рециклиране на отпадъци от текстил и увеличаване на площта на площадката“ в поземлен имот с идентификатор 68134.8275.557, гр. София, район „Кремиковци“, Столична община

30.04.2024

Решение № 129 по Протокол № 8 от 11.04.2024 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в с. Лозен на територията на район „Панчарево“ - Столична община с името „Златолист“

22.04.2024

Решение № 128 по Протокол № 8 от 11.04.2024 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в с. Бистрица на територията на район „Панчарево“ - Столична община

22.04.2024

Решение № 127 по Протокол № 8 от 11.04.2024 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица „Здравец“ в кв. „Драгалевци“, в.з. „Киноцентър - III част - разширение“, район „Витоша“, гр. София с името „Найден Попстоянов“

22.04.2024