Наименуване на безименна улица - тупик на територията на район "Банкя"

03.01.2017

Обявява за процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 год.

30.12.2016