Назад

Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г., изм. със Заповед № СОА20-РД09-1476/12.03.2020 г., на кмета на Столична община за създаване на необходимата организация във връзка с разпространението на COVID-19


Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 на кмета на Столична община за създаване на необходимата организация във връзка с разпространението на COVID-19 и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве за територията на Столична община


Заповед № СОА20-РД09-1476/12.03.2020 на кмета на Столична община за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 (публикувана на 12.03.2020 година)