Назад

Съобщение до гражданите за временно прекратяване водоподаването към чешмите от водоналивен кът на пл. "Бански"

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Уведомявам ви, че във връзка с провеждане на техническа профилактика и смяна на електромер се налага краткотрайно преустановяване водоподаването към чешмите от водоналивния кът на находище на минерална вода „София-Център".

Преустановяване на водоподаването ще се извърши на 17.09.2021 г. от 9:30 ч. до 10:00 ч., за което моля да бъдем извинени.

Главен архитект на СО
Арх. Здравко Здравков