Решение № 88 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на неименувана улица, находяща се в Район „Младост”, кв. „Горубляне“ с името „Блана“

С Решение № 88 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет се  именува неименувана улица, находяща се в Район „Младост”, кв.„Горубляне“ с името „Блана“ по осеви точки: от ул. „Царичина поляна“ о.т.280 - о.т.303 - о.т.302 - о.т.302а - о.т.302б - о.т.302в - о.т.302г - о.т.302д - о.т.302е - о.т.299 - о.т.298 - о.т.297 - о.т.296а до о.т.296б на ул. „Петър Малинов“ по План за регулация на кв.„Горубляне”, ж.к. „Експериментален“.