Назад

Решение № 261 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г. на СОС за именуване на преустроената музейна сграда на НМ "Боянска църква" в детска градина за две групи