Обратно Решение № 199 по Протокол № 31 от 08.04.2021 г. на СОС за именуване на безименна улица в СО - Район „Триадица“, м. „Кръстова вада“

 

Решение № 199 по Протокол № 31 от 08.04.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-1434/3/08.03.2021 г.) за  именуване на  безименна улица в СО - Район „Триадица“, м. „Кръстова вада“.