Назад

Решение № 169 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на улица на територията на район „Витоша”