Обратно Решение № 169 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г. на СОС за преименуване на улица на територията на район “Витоша”