Назад

Публично обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

На 15.01.2019 г., от 18.00 часа, в зала 5, етаж 5 на Столична община – ул. „Московска“ № 33, ще се проведе публично обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

Целта на обсъждането е да бъдат изслушани всички мнения по предложения проект на Наредба, преди разглеждането й от Столичен общински съвет.