ЧЛЕНСТВА В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ - ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА МРЕЖА

 

Столичната община се присъединява към Европейската социална мрежа като асоцииран член през 2006 г. Европейската социална мрежа обединява организации от 35 държави (местни и регионални власти, обединения на национално ниво, университети), чиято дейност попада в сферите на: социалните услуги (планиране, финансиране, проучване и развитие, управление, регулиране и предоставяне на социални услуги), здравеопазването, социалното благосъстояние, заетостта, образованието и жилищните въпроси.
По отношение на социалните услуги водещо е разбирането, че те трябва да подкрепят уязвимите групи, да насърчават тяхната независимост, трябва да бъдат насочени към постигане на най-високо качество и иновация в социалната работа, да отговарят на нуждите на ползвателите на услугите им, както и да насърчават солидарността с хората и техните общности.

За повече информация: http://www.esn-eu.org