Назад

Заседание № 17 на ОССП (№ 8 / 2012) / 13.09.2012 г.

Заседание № 17 на ОССП (№ 8 / 2012) / 13.09.2012 г.
 

Дневен ред:  

  1. Обсъждане на проект за изменение и допълнение на  Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”.
  2. Обсъждане на предложения за продължаване договорите за ползване на социални услуги на лица, настанени в Центровете за временно настаняване на територията на Столична община.
  3. Разни.


Място на провеждане: Зала 1 на Столична община, ул. „Московска” 33

Дата на провеждане: 13.09.2012 г.

Начален час: 14:00