Регистър на озеленените площи
Район ВЪЗРАЖДАНЕ

Обществена градина между ул."Цар Симеон", ул."Опълченска" и ул."Пиротска"

 

Граници: изток - ул. "Опълченска"; запад - 134-то СОУ, детска градина и поликлиника; север - ул."Цар Симеон"; юг - ул."Пиротска";

Обща площ: 27954 кв.м

Вид собственост: стар общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 628

Защита Паметник на културата: да

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: градина

Забележка (стопанисва се от): СО

Градина пл."Възраждане"

 

Граници: изток - бул."Христо Ботев"; запад - ул."Антим І"; север - локално платно; юг - локално платно; общо за двете части - бул. "Ал.Стамболийски";

Обща площ: северна част 3160 кв.м; южна 3240 кв.м

Вегетативна площ: 5560 дка

Алеи и площадки: 0,94 дка

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 678

Защита Паметник на културата: да

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: градина

Забележка (стопанисва се от): СО