Регистър на озеленените площи
Район ВИТОША

Дворно място, терен за озеленяване, част от имот пл. № 432, кв.50, ул."620-та", кв.Бояна, Район "Витоша"

 

Граници: улица, парцел ХVІІ-431;

Обща площ: 210 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 63

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

Парцел № ІХ за озеленяване и търговия, кв.44, кв. "Симеоново"

 

Граници: парцел VІІІ-298 и три улици;

Обща площ: 365 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 453

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"Сграда 50 кв.м -АОС № 686

Парцел № ХІХ за клуб, трафопост и озеленяване, кв.13, в.з."Малинова долина - ІІ А част - разш. кв."Симеоново"

 

Граници: две улици и парцел ХVІІІ-358;

Обща площ: 1246 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 454

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

Дворно място - парцел І за магазини, озеленяване и трафопост, кв.60, ул."Нарцис", кв."Драгалевци"

 

Граници: от три страни улици и парцели ХІV и ІІ;

Обща площ: 1140 кв.м и 64 кв.м трафопост

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 457

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша", НЕК "Електроснабдяване-юг" София; със Заповед № РД-57-304/26.07.2004 г. на Кмета на СО се отписва и предоставя на Веселин Д.Веселинов УПИ № І, кв.60, кв.Драгалевци, площ 580 кв.м.

Парцел № Х за озеленяване и трафопост кв.297 м."Павлово-Бъкстон"

 

Граници: улица и парцели ІХ, ІІІ, V, VІІ, VІІІ;

Обща площ: 2700 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 588

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

Парк в с.Владая, кв.10, имоти с пл. №№, 460, 461 и 462

 

Граници: ул."Войнишко въстание", ул."Полет", ул."Китен";

Обща площ: 12000 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 654

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"Отстъпено право на строеж на Българска православна църква за православен храм - съгласно Решение № 32 на СОС - Протокол № 73 от 20-21.09.1995 г.

Парцел за озеленяване и трафопост ул."Белите брези", ул."Брезовица" кв.13 кв."Бояна"

 

Граници: ул."Белите брези", ул."Брезовица", парцел ІV-668 и парцел І - музей, киносалон, ресторант, павилион, изложбена зала;

Обща площ: 1964 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 664

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

Парцел № ХХХ за озеленяване и трафопост кв.181, м."Гърдова глава"

 

Граници: изток - ул."Планинец"; север - ул. Ген.Кутузов"; запад - парцел ІХ-197; юг - парцел ХХХІ;

Обща площ: 700 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 692

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

Парцел № VІ за читалище и озеленяване /читалищна сграда, сладкарница, тоалетна/ кв.17, с.Владая

 

Граници: от три страни улици, река Владайска и парцели І-873 и ІІ-874;

Обща площ: 6040 кв.м парцел

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 716

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

Парцел № ХХІV за озеленяване кв.184е, м."Гърдова глава"

 

Граници: изток - парцели ХХІІІ-360; север - улица; запад - улица; юг - улица;

Обща площ: 300 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 722

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

Парцел № V за озеленяване ул."Бригадирски огън" № 18, кв.6, жк "Карпузица"

 

Граници: от страни улици, парцели VІ- за ЖС, Х-134, Х-757 и ІV-138;

Обща площ: 1600 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 787

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

Парцел № ІІІ за озеленяване кв.6, в.з."Киноцентъра" ІІІ част

 

Граници: от две страни улици и парцел ХХІХ-1708;

Обща площ: 409 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 790

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

Парцел № І за озеленяване кв.44, кв."Княжево"

 

Граници: юг-трамвайна линия; изток - трамвайна линия и парцел ІІ-370; запад - трамвайна линия; север - бул."Цар Борис ІІІ";

Обща площ: 1360 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 855

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

Парцел за озеленяванеи трафопост кв.60, в.з."Симеоново-Драгалевци - ІІ част"

 

Граници: североизток - парцел ХХІV-1224; югоизток - улица; запад - парцел ХХV-1205;

Обща площ: 209 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 907

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

УПИ № ІІ за озеленяване кв.59а, кв."Бояна", на ъгъла на ул."Севастократор Калоян" и ул."Брезите"

 

Граници: север - ул."Севастократор Калоян"; югозапад - ул."Брезите"; изток - УПИ № V-762;

Обща площ: 519 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 941

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

УПИ № ХХХ за озеленяване и трафопост кв.181, жк "Гърдова глава"

 

Граници: северозапад - ул."Ген.Кутузов"; изток - улица; запад - УПИ № ІХ-197; юг - улица-тупик;

Обща площ: 720 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 973

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

Реална част от УПИ № І за озеленяване кв.14, с.Владая

 

Граници: кв.14, с.Владая;

Обща площ: 6500 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1010

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

Терен за озеленяване до УПИ № І-644 кв.53, в.з."Симеоново-Драгалевци - ІІІ ч."

 

Граници: изток - улица; запад - шосе; юг - УПИ № І-644;

Обща площ: 426 кв.м

Вид собственост: стар общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1015

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

Терен за озеленяване до УПИ № ХІІІ - 992 кв.33, в.з."Симеоново-Драгалевци" ІІІ ч.

 

Граници: изток УПИ ХІІІ-992, СНС; север и юг - улици;

Обща площ: 340 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1016

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

Терен за озеленяванедо УПИ № ХVІІІ-826 и УПИ № Х - 409кв.51, в.з."Симеоново-север"

 

Граници: запад - улица; север - имот пл.№ 410а; изток - тупик; юг - улица;

Обща площ: 390 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1017

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

УПИ № ІV за озеленяване и трафопост кв.63, в.з."Симеоново-север"

 

Граници: УПИ №№ V-1228, І-177, бул."Симеоновско шосе";

Обща площ: 812 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1019

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

УПИ № VІ за озеленяване и трафопост кв.67, в.з."Симеоново-север"

 

Граници: запад УПИ № ІІІ-669, север - УПИ № ІV-593, изток и юг - улици;

Обща площ: 316 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1020

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

УПИ № VІІ-53 за озеленяване кв.5, в.з."Симеоново-север"

 

Граници: север - УПИ VІІ-53, запад, юг и изток - улици;

Обща площ: 310 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1021

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

УПИ № ІІ за озеленяване и трафопост кв.1,бул. "Цар Борис ІІІ""

 

Граници: северозапад - улица; югоизток - улица; запад - УПИ № І-144;

Обща площ: 900 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1054

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

УПИ № ІІ за озеленяване кв.3, кв."Симеоново"

 

Граници: север - ул."Киселица"; изток - ул."Каменица"; юг - бул."Симеоновско шосе"; запад - УПИ № І - за църква и ул."Чемшир";

Обща площ: 4777 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1061

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

Поземлен имот за озеленяване № 1734а кв.13, с.Владая

 

Граници: североизток - поземлен имот  № 1734; изток - поземлен имот пл. № 797; северозапад УПИ № ХХ-798; юг - улица;

Обща площ: 430 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1161

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

УПИ № ІХ- за озеленяване и трафопост кв.166, жк "Гърдова глава"

 

Граници: север - улица; изток - улица; юг - имот без пл. №; запад - дере;

Обща площ: 173 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1186

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

Терен - санитарно-охранителна зона пояс І около напорните резервоари Бояна и Княжево - УПИ № ІV за озеленяване и магазини в кв.66, кв."Бояна"

 

Граници: запад - ул. "Александър Пушкин"; север - ул."Севастократор Калоян"; юг - ул."Каменно здание"; изток - ул."Василашко езеро" и УПИ І-574, УПИ ІІ-566 и УПИ V-хлораторна станция;

Обща площ: 15360 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1200

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): Договор за концесия № РД-56-2782/23.12.1999 г. в сила от 06.10.2000 г. със срок 25 г. със "Софийска вода" АД. 2/ Върху терена са изградени напорните резервоари на Бояна и Княжево, въведени в експлоатация съответно през 1929 г. и 1983 г.

УПИ № ІІІ за озеленяване кв.9а, кв."Драгалевци"

 

Граници: североизток - улица; северозапад - улица; югозапад - черен път, УПИ№ІІ - за пам., УПИ № ІV-коо и УПИ № V-коо;

Обща площ: 4440 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1247

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

Идеални части от УПИ № ХІ - за озеленяване кв.70, с.Владая

 

Граници: за целия имот - ул."Войнишко въстание", ул."Суха лешница", УПИ № Х-1390;

Обща площ: 220 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1264

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО Р-н "Витоша"Върху УПИ ХІ - за озеленяване има изградени сгради - три трафопоста, единият от които с магазинни помещения, актувани с АОС № 577/28.03.1999 г.

УПИ № ІІІ-1605а за озеленяване кв.49, с.Владая

 

Граници: север - УПИ № ІV-1453; изток - улица; юг - УПИ № -1605; запад - Владайска река;

Обща площ: 336 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1293

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"

УПИ № ХХІV за озеленяване кв.9, жк "Карпузица"

 

Граници: североизток - УПИ № І-СО, УПИ № ХХІ - 707 и улица тупик; юг - улица; запад - улица;

Обща площ: 680 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1461

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО Р-н "Витоша"В УПИ № ХХІV - за озеленяване е изграден КТП

УПИ № VІІ за озеленяване кв.79, с.Владая

 

Граници: север - улица; изток - край на регулация; запад - край на регулация, улица и тупик и УПИ № ХХІІІ - СОНС; юг - УПИ № ХХVІІІ-СОНС, № ХХVІІІ-1339, № ХХХVІ-1339, № ХХХІV-1338;

Обща площ: 3939 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1548

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Витоша"