Регистър на озеленените площи
Район ТРИАДИЦА

Терен за озеленяване и църква - ул."Златишки проход", ул."Червена роза", ул."Хайдушка гора" кв.93 м."Красно село - Стрелбище"

 

Граници: ул."Златишки проход", ул."Хайдушка гора", ул."Червена роза";

Обща площ: 3687 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 576

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Триадица"

Зелена площ - градинка "Св.Георги" парцел І - за църква и озеленяване бул."Патр.Евтимий" № 90, кв. 354, м. "ГГЦ-Г-6-ІІ ч."

 

Граници: ул."Княз Борис І", ул."Хан Аспарух", ул."Цар Самуил", бул."П.Евтимий";

Обща площ: около 6334,40 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 598

Защита Паметник на културата: да

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Триадица"

Южен парк ІІ част - терен между бул."България", бул."Петко Каравелов", паркова алея и река Перловска - кв.187, м."Южен парк" ІІ част

 

Граници: бул."България", бул."Петко Каравелов", паркова алея, река Перловска;

Обща площ: 3700 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 723

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: парк

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Триадица"

Терен за озеленяване ул."Цар Асен" и ул."Узунджовска" парцел ХІV, кв.326 - м. "ГГЦ-Г-6-І-ва част"

 

Граници: ул."Цар Асен" ул."Узунджовска", п-л І-10 и п-л ХІІІ-9;

Обща площ: 326 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 812

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Триадица"

Парцел ІІІ - за озеленяване между бул."Пенчо Славейков" и бул."България" кв. 308 - м."Иван Вазов"

 

Граници: бул."България", бул."Пенчо Славейков" и п-л ІІ;

Обща площ: около 2050 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 847

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Триадица"

Парцел ІV-за озеленяване между бул."Витоша", бул."България", парцел І - кв.308 - м."Иван Вазов"

 

Граници: бул."България", бул."Пенчо Славейков" и п-л ІІ;

Обща площ: около 680 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 849

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Триадица"

Зелен площ - градинка бул."Витоша", бул."Пенчо Славейков", 22 СОУ, ул."Доспат" - кв.379, м."ГГЦ-Г-6 - ІІч."

 

Граници: бул."Пенчо Славейков", бул."Витоша", 22-ро СОУ и ул."Доспат";

Обща площ: около 6341 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 857

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Триадица"

Южен парк - І част -УПИ І кв.369 - м."Центъра", между бул."П.Евтимий", бул."Витоша", бул."Ф.Нансен" и УПИ ІІ

 

Граници: бул."П.Евтимий", бул."Витоша", бул."Ф.Нансен" и УПИ ІІ;

Обща площ: около 160622 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 870

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: парк

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Триадица"

УПИ ІІ между бул."Витоша" и бул."България" и УПИ І кв.369 - м."Центъра"

 

Граници: бул."Витоша", бул."България" и УПИ І;

Обща площ: около 9518 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 871

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: градина

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Триадица"

УПИ ІІ за озеленяване бул."България" кв.81 - м."Бул.България"

 

Граници: бул."България", ул."Твърдишки проход", УПИ ІІІ 1105 - частна собственост, подлез - бул."Гоце Делчев";

Обща площ: 2173 кв.м за озеленяване

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 934

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Триадица"Забележка: частни имоти - виж Акт за общинска собственост

Южен парк - ІІ част УПИ ІV за озеленяване кв.2 - м."Южен парк ІІ-ра част"

 

Граници: бул."Черни връх", бул."България" и УПИ V за "Паркинг и подземен паркинг";

Обща площ: 2290 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1048

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: парк

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Триадица"

Градина "Буките" -УПИ І за парк между бул."Прага", ул."Шандор Петьофи", ул."Христо Станчев", ул."Доспат"- м."ГГЦ-Г-6-ІІ част"

 

Граници: бул."Прага", ул."Шандор Петьофи", ул."Хр.Станчев", ул."Доспат";

Обща площ: 10220 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1089

Защита Паметник на културата: да

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: градина

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Триадица" Продадена тоалетна и право на строеж - по договор № 23001/08.04.2004 г. за "Глория ВХБ" ООД

УПИ І за озеленяване кв.57 - м."Иван Вазов"

 

Граници: бул."България", УПИ ІІ, УПИ ІІІ, ул."Балша";

Обща площ: 5070 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1090

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: градина

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Триадица"

УПИ ІV- за парк, детски кът, обществена тоалетна, трафопост, кафе и градински изложбен център кв.3 - м."Южен парк" ІІ част

 

Граници: бул."Арсеналски", УПИ І от кв.1, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ V и УПИ VІ от кв.3, УПИ І от кв.2;

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1108

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: парк

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Триадица"

УПИ ІХ - за озеленяване - ъгъла ул."Луи Айер" и ул."Сребърна" кв.133А - м."Красно село - Плавателен канал"

 

Граници: УПИ Х - общинска собственост, УПИ ІІ - общинска собственост, ул."Луи Айер", ул."Сребърна";

Обща площ: 700 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1112

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Триадица"

Южен парк - ІІ част УПИ ІХ кв.1 - м."Южен парк" ІІ част

 

Граници: река Перловска, УПИ ІІ - за плувен комплекс, УПИ І - за парк, езеро, открит театър;

Обща площ: 3150 кв.м за планетариум

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1113

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: парк

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Триадица"